Hur bli medlem?

Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften är 250 kr per person.

Betala in till postgironummer 425090-8, Svensk-italienska föreningen i Göteborg.

Gäller för hela 2017.  Kostnaden är en årsavgift,  det är därför lämpligt att betala in i början av kalenderåret.
Ange på talongen Ditt namn, Din adress samt ”årsavgift för 2017”.