Om Svensk-italienska föreningen

VÄLKOMMEN TILL SVENSK-ITALIENSKA
FÖRENINGEN

  En politiskt obunden förening vars främsta syfte är att
”främja kännedom om Italien, dess historia och kultur, samt
sammanföra Italiens vänner i Göteborg” (citat från stadgarna). Varje år anordnas flera föreläsningar om Italien,
vilka framförs antingen på italienska eller svenska. Föreningen bildades 1925 och har cirka 140 medlemmar.
År 2015 firade föreningen sitt 90-årsjubileum.