Styrelsen

Föreningens styrelse
Francesco Petroselli (ordförande)
Jan Axenborg
Barbro Ellerbrock
Martin Harrebek
Gill Jonsson
Jeanette Norman
Inger Paradi Addison
Sven-Tage Theodorsson

Revisorer
Bengt Åhlén
Eva Ramer

Valberedning
Nils Holmgren
Sven-Erik Pettersson

Föreningens styrelse träffas tre gånger per år.
Årsmötet sker i februari eller mars.
Revision av föreningens ekonomi sker innan årsmötet.
Föreningen har ca 140  medlemmar.
Nya medlemmar välkomnas!